No time for searching?

508 913 532 Customer service center

marketing@prolearning.pl

Download PDF Download DOC Training form

2 +
= 10

Privacy policy

Centrum Innowacji ProLearning dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność osób korzystających z naszych usług. Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Wszelkie modyfikacje obowiązującej polityki prywatności publikowane są na naszej stronie internetowej.

Dane osobowe

Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), które nam powierzysz lub które uzyskamy podczas dokonywania przez Ciebie zakupów, zamawiania katalogów, subskrybowania newslettera.
Centrum Innowacji ProLearning, jest podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe zgodnie z Ustawą 1998:204 dotyczącą ochrony danych osobowych oraz Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Lokalne filie firmy przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy matki. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Centrum Innowacji ProLearning w Polsce, chociaż w niektórych sytuacjach – także poza obszarem EWG.

Do czego są wykorzystywane Twoje dane?

Dzięki zebranym informacjom możemy wywiązywać się z naszych zobowiązań wobec Klientów, dostarczając im usługi, których oczekują. Dotyczy to również przesyłania komunikacji o charakterze marketingowym. Przetwarzanie danych osobowych może być pomocne np. w doborze odpowiednich ofert promocyjnych. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie do czasu, gdy nie są one już nam potrzebne do świadczenia stosownych usług, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej. Po tym okresie dane osobowe są usuwane.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, które przechowujemy. Jeżeli Twoje dane są błędne lub niepełne, możesz poprosić o ich poprawienie lub usunięcie.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy danych osobowych z podmiotami trzecimi w celach marketingowych poza firmą Centrum Innowacji ProLearning. Dane udostępniane podmiotom trzecim wykorzystywane są wyłącznie w celu lepszej realizacji usług przez firmę Centrum Innowacji ProLearning.

Polityka prywatności dla osób ubiegających się o pracę

Ponosimy również odpowiedzialność za dane osobowe, które pozyskujemy podczas przeprowadzania rekrutacji lub organizowania konkursów. Przetwarzaniem tych danych zajmują się lokalne oddziały naszej firmy, zaś przechowywaniem – oddział we Wrocławiu (Polska). Filie lokalne są odpowiedzialne za dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązującą na terenie danego kraju.
Administratorem danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego w Polsce jest firma Centrum Innowacji ProLearning z siedzibą przy ul. Heblarska 2/1, Wrocław 53-206. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby rekrutacji przez Centrum Innowacji ProLearning w zgodzie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „Ustawą”).
Na potrzeby zatrudnienia na umowę o pracę Centrum Innowacji ProLearning może wymagać od osób ubiegających się o pracę udostępnienia danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksem pracy. Dobrowolne udostępnienie danych jest wymagane w celach rekrutacyjnych. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz poprawiania ich. Centrum Innowacji ProLearning nie udostępnia danych osobowych jakimkolwiek odbiorcom danych określonym w Ustawie.
Złożenie podania o pracę traktowane jest jako udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Dalsze przechowywanie danych odbywa się zgodnie ze stosownymi ustaleniami. Centrum Innowacji ProLearning może pozyskiwać wyłącznie informacje dozwolone prawnie, dlatego polityką firmy jest niepytanie osób ubiegających się o pracę o tzw. dane wrażliwe za pośrednictwem strony internetowej. Dlatego prosimy nie podawać informacji wrażliwych (takich jak pochodzenie rasowe/etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne czy członkostwo w związkach zawodowych). Wszystkie nadesłane aplikacje staramy się rozpatrywać jak najszybciej.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej aplikacji bądź danych osobowych, skontaktuj się z krajową centralą Centrum Innowacji ProLearning we Wrocławiu.

Pliki „cookie”

Poprzez naszą witrynę internetową gromadzimy informacje używając plików cookies trwałych. Cookies, to małe pliki, które zawierają informacje o użytkownikach i przechowywane są na twardym dysku użytkownika. Cookies pozwolą nam dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny oraz pozwolą nam na późniejsze przekazanie Ci informacji o naszej ofercie. Cookies nie są powiązane z danymi osobowymi i nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika. Możesz też wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Dzięki plikom cookies możliwa jest personalizacja naszej witryny dla użytkownika, dzięki czemu użytkownik nie musi wprowadzać informacji o sobie od nowa, za każdym razem odwiedzając naszą witrynę. Pliki cookies używane są również do zbierania anonimowych, statystycznych danych w celu badania ruchu na naszej witrynie, są także wykorzystywane do serwowania użytkownikom reklam w ramach remarketingu lub funkcji “podobni odbiorcy” w reklamach Google AdWords. Google będzie wyświetlać nasze reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą witrynę i otrzymali plik cookies. Reklamy mogą być wyświetlane przez okres ważności plików cookies. Użytkownik może w swojej przeglądarce wyłączyć obsługę plików cookies używając menu przeglądarki. Użytkownik może również zrezygnować z pliku cookie Google na stronie Managera preferencji reklam. Użytkownik może też odwiedzić http://www.allaboutcookies.org/, aby dowiedzieć się więcj o zarządzaniu plikami cookies.

Linki

Strona internetowa Prolearning.pl oraz aplikacja Centrum Innowacji ProLearning mogą zawierać linki do portali, których zawartość jest poza naszą kontrolą. Odwiedziny na takich stronach mogą się wiązać z naruszeniem prywatności, za co w żaden sposób nie możemy odpowiadać. Linki zamieszczamy jedynie po to, by ułatwić znalezienie konkretnych informacji.

Prawa autorskie

Treści zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim i są własnością firmy Centrum Innowacji ProLearning

Administrator danych osobowych

Centrum Innowacji ProLearning Michał Kołodziejczyk
ul. Heblarska 2/1
53-206 Wrocław

Customer reviews

"Koleje Dolnośląskie S.A. confirms that CI ProLearning performer the course MS6419 – Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 servers for our employee between 17-21 June 2013. The course was prepared on the…"

Koleje Dolnośląskie

więcej

"”PRKIK recommends Centrum Innowacji ProLearning as a professional business partner. The training centre organized IT courses in which our employees participated. The course MS 6425-…"

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

więcej

"Credit Agricole confirms that CI ProLearning performed for the bank’s employees courses in the scope of websites developing (PHP, MySQL) and Office package between February and December 2013. For each of the courses,…"

Credit Agricole Bank Polska S.A.

więcej

Please fill in the form below in order to sign up for chosen exams.

Code * Name * Date * Time Option
+

Your information

- See terms and conditions
×